Milí přátelé klasické kytary,


v jihozápadní cásti Svobodného státu Sasko, na ctyrmezí hranic Durynska, Bavorska, Cech a Saska - v Euregiu Egrensis - najdeme Vogtlandsko se svým svetoznámým jedinecným klenotem – Vogtlandským hudebním regionem.

Uložen v krásné stredohorské krajine, v údolích menících se se zalesnenými výšinami, prímo na hranici s Ceskou republikou, leží obec Erlbach (Vogtlandsko), ve které se bude konat XIX. Mezinárodní festival Abel Carlevaro „Kytara a príroda“ a dále zvláštní kursy pro kytaru a mandolínu.

Informace k regionu

Erlbach leží v zeleném srdci Evropy na jižním výbežku nemecké Spolkové zeme Sasko, tesne u ceské hranice. Okolí je charakterizováno prirozenou, mimorádnou krásou a idylickou krajinou, kopce a lesy by mohly pocházet prímo z pohádek bratrí Grimmů. K návšteve této krajiny jsou pritahování návštevníci z mnoha cástí Evropy pri hledání po uvolnené atmosfére, historických pametihodnostech a nezkažené prírode.

Nejpozoruhodnejší je na tomto regionu bezesporu jeho staletá tradice ve výrobe hudebních nástrojů. Již v 17. století založili houslari, kterí prišli ze sousedního ceska, první houslarský cech na nemecké půde v Horním Vogtlandsku. Tato tradice dosáhla svého vrcholu v pozdním 19. století, kdy mesta Markneukirchen, Erlbach a Klingenthal zajištovala približne 75 % celosvetové výroby hudebních nástrojů. V průbehu 20. století trpela produkce hudebních nástrojů po katastrofálních následcích dvou svetových válek a jejich politických dozvuků. Presto žije dál a této tradici darí se i dnes. Je zde nekolik pozoruhodných muzeí hudebních nástrojů a hodne aktivních výrobců, jejichž hudební nástroje všech druhů jsou na celém svete ceneny pro jejich vynikající kvalitu. Obe mesta Erlbach a Markneukirchen mají více jak tucet mistrů kytarárů svetové úrovne. Odborná vysoká škola v Markneukirchenu, která je specializovaná na stavbu hudebních nástrojů, pritahuje studenty z celého sveta.

Jedinecná krajina, která navíc leží v blízkosti nekolika zajímavých evropských historických pametihodností (napr. Lipsko, Dráždany a Praha, jakož ceská lázenská mesta Karlovy Vary, Mariánské Lázne a Františkovy Lázne) nabízí celou radu výletů a turistických aktivit. Tak se sami můžeme presvedcit o tom, proc Beethoven, Goethe, Wagner, Chopin a mnozí další tak rádi pobývali ve výše uvedených lázních.

Spojení s J. S. Bachem

J. S. Bach se narodil v Durynsku a prožil témer celý život v sousedních zemích Durynsko a Sasko. Všechna mesta, ve kterých žil (Lipsko, Köthen, Arnstadt, Mühlhausen, Výmar), jakož jeho rodné mesto Eisenach jsou vzdálené maximálne 2 hodiny od Erlbachu. Bachovo nadšenci si zde vždy prijdou na své.

XIX. Mezinárodní festival Abel Carlevaro17. cervence až 24. cervence 2011

s EDUARDO FERNÁNDEZEM (Uruguay)

Example content image: left-align
Obsah kurzů:
Dopoledne: teoretický kurz; Workshop – konference
Odpoledne: volne zvolený repertoár
Hra na kytaru, analýza a príprava – kytarová hudba XIX. Století (pripravuje se)
Koncerty:
Další kurzy a extra nabídky
- pohybová terapie (F. M. Alexandertechnika) ­­– Dr. Herbert Steger (Rakousko)
- workshop: kytara a Alexandertechnika – Leon Frijns (Holandsko)
- jak s výhodou používat Alexandertechniku pri hre na kytaru?
- kurz pro „Abel Carlevaro techniku“ – Janez Gregoric (Rakousko)
obsah kurzu – hudba: (pripravuje se)

- workshop pro latinsko-americkou hudbu – Rene Toriello (Guatemala)

obsah kurzu: dopracovat se stylových vlastností vybraných a pro kytarové soubory vybraných príkladů latinsko-americké hudby. Prohloubení rytmických znalostí a spolecná prehrávání

- improvizacní workshop – Patrick Zeoli (Argentina / Irsko)
18.07.2011: výstava strunných hudebních nástrojů mistry z regionuNOVE od 2007: zvláštní nabídka pro školáky a méne pokrocilé hráce na kytaru. Úcastníci mají za obzvlášte výhodných úcastnických poplatků možnost si pod vedením mezinárodne známých kytarových hráců vylepšit svoji techniku.Mezinárodní kytarový festival „Kytara a príroda“ žije ze souhry hudby, půvabné krajiny, ješte cástecne nedotcené prírody, tradicního remesla, pohostinného obyvatelstva – a spojením kytarové techniky – Carlevaro. Má vést k technické cistote a rozmanitému zvuku.

Dále si úcastníci mohou rozšírit své znalosti tím, že se více seznámí s „myšlenkami“, které vezí v hudebním díle. Mají poznat, jak je důležité císt mezi notami. To dává podnety k tomu, vytváret vlastní interpretace a rozvíjet vlastní hudební osobnost.V souladu s mottem „Kytara a príroda“ se podarilo profesoru Abelu Carlevarovi, pobývaje témer 9 let v půvabném prostredí, daleko od denního stresu, harmonicky propojit krajinu a umení.

V den svého odjezdu na 9. Mezinárodní kytarový festival v Erlbachu profesor Abel Carlevaro dne 17.07.2001 v Berlíne zemrel. Carlevarovo ideje budou ale i v budoucnosti pod vedením Eduarda Fernándeze a týmu (Patrick Zeoli, René Torrielo, Janez Gregori a Leon Frijns) urcovat charakter festivalu.K odkazu Abela Carlevara patrí také jím vytvorená nová stavba kytary. Po 15 letech vývojové práce se mu podarilo optimálne prenést jeho zvukové predstavy, spocívající na akustických a hrácsko-technických úvahách, do speciální stavební formy. Model „Carlevaro“ nadále v Erlbachu staví zkušený mistr kytarár Eberhard Kreul.Eduardo Fernández se narodil 1952 v Uruguayi a získal své hudební vzdelání u techto hudebníků: Guido Santórsola – teorie, Hector Tosar – kompozice a Abel Carlevaro (+ 2001) – kytara. Intenzivní, dlouholetá touha po vzdelání a vazba na Abela Carlevara pro nej byla solidním základem jeho životní umelecké cesty.

Eduardo Fernández patrí mezi nejvíce cenené mezinárodní špickové hráce na kytaru soucasné doby. Nejen jako sólista s renomovanými orchestry, ale také jako docent mnoha universit a mistrovských kurzů, jako komponista a autor různých didaktických del pro kytaru nastavil merítka svojí originalitou a vynikající kvalitou.Jazyky na kurzech:španelsky, anglicky, nemeckyPoplatek kurzu:dospelí: 225,00 €

studenti: 160,00 €

nove: školáci do 16 let 80,00 €

úcastníci z východní Evropy 100,00 €Historie festivalu organizátoryPrvní festival se konal v roce 1993. Od té doby neustále narůstal a dnes pritahuje umelce a studenty z více jak 20 zemí. V průbehu let se stal festival důležitým místem setkání ucitelů na kytaru a studentů z východní i západní Evropy. žádný div vzhledem k mimorádné kráse okolí a intenzivní práce v kurzech, která je presto vedena v rodinné atmosfére. Na pozvání 1. Vogtlandského kytarového spolku se stal Abel Carlevaro (+ 2001), svetoznámý ucitel a sólista z Uruguaye, zakládajícím reditelem kurzu. Carlevaro je všeobecne uznáván jako jeden z nejvetších kytarových osobností 20 století; jeho myšlenky k technice a pedagogice nástroje nastavily velkou merou stále se rozvíjející merítka hry na kytaru na celém svete. Carlevarovo úcinkování v Erlbachu dalo mnoha zájemcům možnost si celý týden pod jeho osobním vedením konfrontovat názory s jeho myšlenkami –práce, která byla pro všechny velkým prínosem. Mnozí z nich prijíždejí každý rok znovu, aby prohloubili své hudební a kytarové pojetí.

V rade koncertů, které tvorí soucást festivalu, vystoupilo behem uplynulých let pres 50 umelců. Mezi nimi se vyskytují nekterí z nejvetších nových kytarových hvezd: Pavel Seidl, Carlo Marchione, Margarita Escarpa, Aldo Lagrutta a mnozí další.Po smrti Abela Carlevara se stal jeho bývalý žák, svetoznámý kytarista Eduardo Fernández, jeho nástupcem jako vedoucí kurzů. Tato zmena se projevila jako velice úspešná. Festival se dále zvetšil, v desetiletích vyzrálá struktura, která se osvedcila svou efektivitou a flexibilitou, se mohla dále organicky rozvíjet.

Festival i nadále nese oficielní název „Abel Carlevaro“ jako vzpomínku na svého velkého zakladatele a vdecí díky jeho vysoce uznávanému statusu na evropské kytarové scéne za své dobré jméno.Struktura kurzu 2010Hlavní zretel kurzu leží na aktivní úcasti všech festivalových úcastníků ve trech základních oblastech – mechanika, technika a interpretace. Mechanické elementy jsou vyucovány v malých skupinách, ve kterých se úcastníci mohou koncentrovat na podstatné projevy kytarové hry. Jde pritom o vedomé vnímání mechanických pohybů pri hre na kytaru a poznání jejich funkcí a úcinků. Technika je chápána jak způsob rešení specifických težkostí hudební skladby a prodiskutována na základe príkladů, které si úcastníci kurzu privezli.

Vyucovací jednotky jsou dopoledne v oblastech technika a mechanika stanoveny jako ucební fórum s následným cvicením ve skupinách. Pojednání oblasti interpretace se pro všechny úcastníky koná odpoledne od 14 hodin v rámci výukového fóra, následne zacíná práce ve skupinách. Po individuální domluve ve skupinách nebo s docentem kurzu a umeleckým vedoucím je možné si zahrát jako soubor (od 17 hodin). Zpravidla se behem týdne konají tri až ctyri koncerty. Nadto se koná ve volných vecerech celá rada akcí jako semináre a prednášky, jakož volné aktivity. Struktura kurzu nabízí také mnoho možností k naplánování casu na odpocinek a cvicení.

Jako doplnující prvek kytarové výuky se koná každorocne k zahájení kurzů výstava hudebních nástrojů s výrobky domácích mistrů kytarárů. V průbehu týdne mohou navíc všichni úcastníci navštívit i jejich dílny. Dve nejdůležitejší vydavatelství a obchodníci s kytarovými notami, Chanterelle Verlag (Heidelberg) a Haus der Musik Joachim Trenkel (Hamburg) jsou rovnež prítomni s velkým výberem not, literatury, knih, strun a príslušenství.V roce 2001 byla dodatecne do výuky pridána Alexandertechnika a úspešne vsazena do struktury kurzu. Vyucujícím je Dr. Herbert Steger z Vídne. Oficiálními recmi festivalu jsou nemcina, anglictina a španelština. V prípade potreby jsou k dispozici tlumocníci.Abel Carlevaro (1916 – 2001) platí právem za jednu z nejvlivnejších osobností evoluce soucasné kytary. Jako komponista, sólista, ucitel a badatel za sebou zanechal opravdu vynikající životní dílo, které predstavuje neocenitelný prínos k celkovému zhodnocení vývoje kytary ve druhé polovine 20. století. Již ve svém mládí mel to štestí, navazovat dlouhé a intenzivní vztahy k mentorům jakými byli Andres Segovia a Heitor Villa-Lobos, od kterých nacerpal nutnou zkušenost a odvahu, aby se mohl vydat vlastní hudební cestou. Tato cesta z neho nakonec udelala neodmyslitelný most mezi minulostí a soucasností, zprostredkovatelem a vykladacem hodnot drívejší (a rozhodující) generace, ke které ješte sám patril, mladým hudebníkům dneška. Podnikl nescetné koncertní cesty do mnoha zemí a spojil role komponisty a interpreta presvedcivým a úspešným způsobem. Carlevarovo zkoumání o základech kytarové techniky rozhodnou merou prispelo k nové definici didaktiky kytarové hry a otevrelo nové perspektivy pro nástroj a jeho repertoár.

Nejen ve své vlasti v Uruguayi, ale také v Erlbachu a nespocetných místech celého sveta vyvolal nadmíru konstruktivní a povzbudivý vliv na dnešní generaci kytaristů.Organizacní pokyny pro všechny kurzyPoradatel / Organizace:Vogtländischer Gitarre-Förderverien Erlbach e. V.

Klingenthaler Str. 10

D – 08265 ErlbachTelefon / Fax: 0049 37422 74330

E- Mail: info@gitarreundnatur.de(Informacní brožura jen v prípade zaslání obálky se zpetným poštovním)Bankovní spojení:Sparkasse VogtlandBLZ: 870 580 00

Konto: 36 010 009 70Poslední datum pro prihlášení: 18.06.2011Pozdeji žádná záruka pro rezervaci pokojů v hotelu!ž S prihláškou poukažte prosím zápisné ve výši 25,- €, bude vyúctováno s úcastnickým poplatkem v den príjezdu (úcastníci z ciziny zaplatí tento poplatek pri príjezdu v kancelári festivalu)

ž Denní karta á 35,- € s kurzovním poplatkem

ž Kartu pro hosty bez návštevy kurzů á 10,- € / den lze zakoupit v kancelári festivalu

ž Prihláška je závazná. Poplatek lze vrátit pouze v prípade vyšší moci (nutné doložit důkaz). Zpracovatelský poplatek ve výši 20,- € bude úctován v každém prípade

ž Poradatel nerucí za úrazy, krádeže a jiné škody. Úcast je na vlastní riziko, na vlastní zodpovednost

ž Uzavrení odpovídajících pojistek pro dobu úcasti, popr. i proti nákladům pri odstoupení, se doporucujeMísto konání:

Semináre, ubytování, stravování – Landhotel „Lindenhöhe“

Hetzschen 10

D – 08265 ErlbachTelefon: 0049 37422 - 74900Nocleh s polopenzí denne:PP / sprcha / WC: 40,- € za jednolůžkový pokoj

PP / sprcha / WC: 35,- € na osobu ve dvoulůžkovém pokoji

PP / sprcha / WC: 31,- € pro školáky a studenty na osobu ve dvoulůžkovém pokoji(náklady na pobyt se hradí na hotelové recepci pri odjezdu)

Vlakové spojení:Adorf (Vogtlandsko) – dále autobusem do Erlbachu (poslední bus v 17.00 hodin)Další nabídky:ž zahajovací koncert, koncerty kurzů

ž „Úcastníci kurzů hrají pro úcastníky kurzů“ v hudební stodole v Eubabrunnu

ž hudební príslušenství a výstava not: Musikhaus Tekel, Hamburg

ž výstava strunných hudebních nástrojů, vyrobených mistry z regionu

ž návšteva dílen mistrů

ž návšteva muzea hudebních nástrojů v Marneukirchenu a historické jizby v Erlbachu (bydlení + domácí výroba hudebních nástrojů v jedné místnosti)PríjezdNejbližší vetší letište se nalézají v Hofu a Lipsku a jsou vlakem dosažitelná za ca. 2 hodiny. Vedle toho existují dobrá vlaková a silnicní spojení z mezinárodních letišt v Berlíne a Praze.

Nejbližší nádraží je v Adorfu ve Vogtlansku; je dosažitelné vlakovými spoji z celého Nemecka i z mezinárodní síte. Úcastníci, kterí prijedou vlakem, budou na nádraží v Adorfu organizátory ocekáváni a odvezeni do Erlbachu (8 km). Je ve vlastním zájmu úcastníků oznámit predem organizátorům cas príjezdu.

Další informace k dopravním prostredkům a jízdním rádům v regionu jsou k nalezení na Egronet.Místo konáníMístem konání kurzů je Hotel „Lindenhöhe“, 2 km od Erlbachu. Zde jsou všichni úcastníci ubytováni a koná se zde i spolecná výuka. Hotel nabízí mnoho prostorů pro semináre, které jsou k dispozici jak skupinám, tak i jedincům. V okolí hotelu ležící parky a lesy poskytují ideální prostredí pro tuto kulturní akci. Protože jsou ve stejném hotelu ubytováni docenti i studenti, naskytují se mnohé príležitosti k navázání informativních ci prátelských kontaktů.

Koncerty se konají v kostelech v Erlbachu a Markneukirchenu.